Overig

Terug naar Dashbord

Onder overig staat momenteel de optie nieuwsbrief. Om een nieuwsbrief te kunnen versturen moet er eerst een groep opgeslagen worden. De opgeslagen groep is de groep waar de nieuwsbrief naar toe wordt gezonden.Een nieuwsbrief kan ook een agenda met bijlagen zijn voor de groep bestuursleden of…vul maar in!

Hoe werkt het?

  • Je klikt op Nieuwsbrieven in het menu overig en kiest voor “Nieuwsbrief toevoegen”.
  • Geef het onderwerp en voeg de tekst toe.
  • Voeg maximaal drie bijlagen toe.
  • Klik op opslaan om later verder te gaan met de nieuwsbrief (hij wordt nu niet verstuurd maar later)
  • Klik op Opslaan en verzenden om de Nieuwsbrief te verzenden.
  • Er volgt een pagina waarin de te verzenden tekst is te zien en een testmail kan worden verstuurd. Voeg daar je eigen mailadres is en klik op verstuur.
  • Is alles correct?
  • In het volgende scherm kan aangeven worden naar welke selectie de nieuwsbrief gestuurd moet worden.
  • Of je werkt de tekst eerst bij.