download excel

Terug naar Dashbord

Gegevens downloaden
Door eerste de kolommen vast te stellen bepaald u ook de gegevens die u in excel kunt downloaden. Het zijn namelijk een en dezelfde kolommen. Klik voor weergaveopties hier