Taken

Terug naar Dashbord

Een extra optie is het aanmaken van taken. Dat wil zeggen een korte beschrijving van een activiteit die nog moet gaan plaats vinden. Dat kan zijn een reminder voor jezelf maar ook een aandachtspunt of opdracht aan een andere gebruiker. Je klikt eenvoudigweg op taken en kiest voor “Maak nieuwe taak aan“.

  • Een nog niet afgeronde taak wordt ook op het Dashbord getoond zodat je na het inloggen deze direct te zien krijgt.
  • De administrator kan taken toeschrijven aan alle afdelingen.
  • Een afdeling kan aan alle gebruikers binnen de eigen afdeling een taak toebedelen.