Personen

Terug naar Dashbord

De adressen in het voorbeeld zijn niet echt.

U kunt personen toevoegen en opnemen in één of meerdere groepen en deze onder andere later koppelen aan organisaties, downloaden naar Excel en als groep gebruiken om een bericht naar toe te sturen. Bij het invoeren van een persoon zijn er twee mogelijkheden.

  1. De persoon meldt zichzelf aan via een gekoppeld aanmeldscript via de bij Onscrm afgenomen aanmeldpagina.
  2. Rechtstreeks in Onscrm

Als de aanmelding via het aanmeldscript komt binnen en is te zien op het Dashbord. U kunt de aanmelding accepteren of weigeren. Na acceptatie wordt deze opgenomen in de tabellen en kunt u de gegevens aanpassen.

Bij optie 2 wordt de nieuwe persoon ingevoerd via Onscrm. U klikt op persoon en daarna op
Voeg een nieuw persoon toe. Een persoon moet tenminste aan één groep gekoppeld zijn. Als er meer afdelingen actief zijn moet er één afdeling worden gekozen. Dat kan zijn “alle afdelingen” zodat alle afdelingen deze persoon kunnen zien of alleen de eigen afdeling. De andere velden spreken voor zich.

Nadat een persoon is opgenomen in het systeem kunt te de gegevens aanpassen en verfijnen via persoonsgegevens aanpassen

Groepen voor de (nieuws)brief
Bij personen kunnen groepen worden geselecteerd en voor eigen gebruik worden opgeslagen. Dat is nuttig maar voor het versturen van een (nieuws)brief ook noodzakelijk.

  1. selecteer een groep
  2. Naam van deze zoekactie invullen
  3. De selectie onder deze naam is bruikbaar bij de (nieuws)brief